بە ڤیدیۆ.. هەژارەکانی هیندستان مشک دەخۆن
هەندێک ناوچەی ولآتی هیندستان لە هەژار و برسێتیدا مشک دەگرن و بەکاڵی و بە برژاوی دەیخۆن.

 1 2 3 4 5